Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Tin tức & sự kiện

TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN ASIIN - 28/03/2024
Nhằm chuẩn bị tốt cho hoạt động đánh giá cấp CTĐT năm 2024 theo tiêu chuẩn ASIIN của các chương trình thuộc khoa KHMT và MMT&TT trong năm 2024 theo kế hoạch, cũng như các chương trình của các khoa khác trong các năm tiếp theo. Ngày 13/3/2024,...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.