Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - 05/11/2019
Trong thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đang từng bước hội nhập trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch,…và đặt biệt là pháp luật. Có thể nói rằng, thực tiễn thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay có biểu hiện tương đối tốt. Thực hiện...

Tin tức & sự kiện

SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ AUN ONLINE CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH - 24/03/2022
Ngày 22/3/2022, Phòng TTPC-ĐBCL phối hợp cùng Khoa KTMT tổ chức buổi seminar ""Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá AUN Online năm 2021 chương trình KTMT" nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác viết BCTĐG, công tác chuẩn bị đánh giá ngoài...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.