Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
865/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định tạm thời về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường 08/12/2017 08/12/2017 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 19/05/2017 Tải về
07/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường ĐH CNTT (hết hiệu lực) 29/12/2015 29/12/2015 Tải về