Skip to content Skip to navigation

Văn bản ĐHQG

Số văn bản Ngày ký
1535/QĐ-ĐHQG Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM 21/11/2022 Tải về
1521/QĐ-ĐHQG Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM-hết hiệu lực 29/12/2017 Tải về
1520/QĐ-ĐHQG Quy chế ĐBCL giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM 29/12/2017 Tải về