Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV theo phương pháp CDIO HKI, năm học 2016-2017

Phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt đông giảng dạy của GV (theo phương pháp CDIO), thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên đang học các lớp được giảng dạy theo phương pháp CDIO tại Trường (Danh sách kèm theo).

- Hình thức: Khảo sát online, sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.