Skip to content Skip to navigation

SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM KĐCL CTĐT THEO TIÊU CHUẨN ASIIN

Năm 2023, UIT có 03 CTĐT được đánh giá lần đầu tiên theo tiêu chuẩn châu Âu-bộ tiêu chuẩn ASIIN, từ ngày 15-16/11/2023.
Nhằm báo cáo tổng kết công tác đánh giá vừa qua và chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị đánh giá theo tiêu chuẩn ASIIN để công tác đánh giá các CTĐT sau trong các năm tiếp theo được thuận lợi hơn, 
Phòng TTPC-ĐBCL tổ chức buổi Seminar chia sẻ kinh nghiệm tiếp đón Đoàn kiểm định ASIIN vào ngày 18/12/2023.
Nội dung thảo luận gồm ba phần chính:
1. Giới thiệu khung ĐBCL châu Âu; bộ tiêu chuẩn và thủ tục KĐCL ASIIN, so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa tiêu chuẩn ASIIN và AUN-QA
2. Chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị và tiếp đón Đoàn kiểm định ASIIN, đánh giá 03 chương trình thuộc khoa HTTT: cử nhân TMĐT, cử nhân HTTT, và ThS HTTT.
3. Thảo luận và góp ý của Quý thầy/cô tham dự.