Skip to content Skip to navigation

KIỂM ĐỊNH CTĐT NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THEO TIÊU CHUẨN ASIIN

Từ ngày 15-16/11/2023, Ba chương trình thuộc khoa Hệ thống Thông tin đã được kiểm định theo tiêu chuẩn ASIIN, đợt kiểm định đã kết thúc thành công tốt đẹp với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nhiệt thành, và cởi mở của Đoàn Chuyên gia, cùng sự đón tiếp chu đáo, nồng nhiệt từ phía Khoa và Nhà trường.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn.

https://www.uit.edu.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dhqg-hcm-tiep-...