Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo

Thông báo v/v khảo sát HVCH, SVTN về khóa học đợt 1, năm 2017 - 10/05/2017
Phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học và sinh viên tốt nghiệp về khóa học đợt 1, năm 2017, thông tin cụ thể xem file đính kèm.

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.