Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - 05/11/2019
Trong thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đang từng bước hội nhập trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch,…và đặt biệt là pháp luật. Có thể nói rằng, thực tiễn thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay có biểu hiện tương đối tốt. Thực hiện...

Tin tức & sự kiện

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CSGD CHU KỲ 2 ***** - 29/12/2022
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược năm 2022- Kiểm định chất lượng cấp CSGD chu kỳ 2 từ ngày 5-10/10/2022. Sau 6 ngày làm việc đầy nghiêm túc, trách nhiệm của Đoàn đánh giá ngoài, Trường ĐHCNTT đã nhận...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.