Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Thông báo

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - 05/11/2019
Trong thời đại công nghệ 4.0, Việt Nam đang từng bước hội nhập trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, du lịch,…và đặt biệt là pháp luật. Có thể nói rằng, thực tiễn thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay có biểu hiện tương đối tốt. Thực hiện...

Tin tức & sự kiện

DỰ ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (UIT-PHER) - 10/06/2022
Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo Dục Đại Học (PHER) là sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm hiện đại hoá ba đại học hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Chiến lược của PHER tập trung vào 4 trụ cột chính, bao gồm: Chương...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.