Skip to content Skip to navigation

Giấy chứng nhận KĐCL

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

Chương trình Kỹ sư Truyền thông & Mạng máy tính thuộc Khoa Mạng máy tính & Truyền thông - Trường ĐHCNTT-ĐHQG.HCM đã đạt chuẩn chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), được cấp Giấy chứng nhận AUN-QA số AP278VNUHCMJAN18 ngày 25/02/2018.

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương trình Kỹ sư Hệ thống Thông tin thuộc Khoa Hệ thống Thông tin-Trường ĐH CNTT-ĐHQG.HCM, đã đạt chuẩn chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), được cấp Giấy chứng nhận AUN-QA số AP191VNUHCMNOV16 ngày 16/02/2017.

GIẤY CHỨNG NHẬN KĐCLGD CẤP CSGD

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng cấp CSGD của Bộ GD&ĐT, được cấp giấy chứng nhận KĐCLGD bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội theo Quyết định số 36/QĐ-KĐCL ngày 12/04/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội.
Đăng kí nhận RSS - Giấy chứng nhận KĐCL