Skip to content Skip to navigation

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

Chương trình Kỹ sư Truyền thông & Mạng máy tính thuộc Khoa Mạng máy tính & Truyền thông - Trường ĐHCNTT-ĐHQG.HCM đã đạt chuẩn chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), được cấp Giấy chứng nhận AUN-QA số AP278VNUHCMJAN18 ngày 25/02/2018.