Skip to content Skip to navigation

GIẤY CHỨNG NHẬN KĐCLGD CẤP CSGD

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG.HCM đã đạt được tiêu chuẩn chất lượng cấp CSGD của Bộ GD&ĐT, được cấp giấy chứng nhận KĐCLGD bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội theo Quyết định số 36/QĐ-KĐCL ngày 12/04/2017 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội.