Skip to content Skip to navigation

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC AUN-QA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương trình Kỹ sư Hệ thống Thông tin thuộc Khoa Hệ thống Thông tin-Trường ĐH CNTT-ĐHQG.HCM, đã đạt chuẩn chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA), được cấp Giấy chứng nhận AUN-QA  số  AP191VNUHCMNOV16 ngày 16/02/2017.