Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lựcsắp xếp giảm dần
07/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường ĐH CNTT (hết hiệu lực) 29/12/2015 29/12/2015 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 19/05/2017 Tải về
865/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định tạm thời về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường 08/12/2017 08/12/2017 Tải về
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 20/04/2018 20/04/2018 Tải về