Skip to content Skip to navigation

Văn bản nội bộ

Số văn bản Tên văn bản Ngày ký
09/QĐ-ĐHCNTT-TTPC Ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 23/08/2016 Tải về
03/QĐ-ĐHCNTT-TTPC Quy định về việc ban hành Quy định thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy, cố vấn học tập của cán bộ giảng dạy thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM 13/05/2016 Tải về
01/QĐ-ĐHCNTT-TTPC Quy định về hoạt động kiểm tra nội bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin 25/04/2016 Tải về
02/KH-BGH Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm 2016 09/03/2016 Tải về