Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hànhsắp xếp giảm dần Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
86/2011/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA 22/09/2011 15/11/2011 Tải về
46/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 21/04/2017 21/04/2017 Tải về
05/2013/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/01/2013 10/03/2013 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
47/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017 01/07/2017 Tải về
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 14/05/2016 14/05/2016 Tải về
73/2012/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 26/09/2012 15/11/2012 Tải về
1982/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ PHÊ DUYỆT KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 18/10/2016 18/10/2016 Tải về
18/2017/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. 31/05/2017 15/07/2017 Tải về
88/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017 15/09/2017 Tải về
91/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. 31/07/2017 01/10/2017 Tải về
08/2017/TT-BKHCN Thông tư Bộ, Cơ quan ngang Bộ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017 16/08/2017 Tải về
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Khác QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/03/2014 28/04/2014 Tải về
15/2014/TT-BKHCN Thông tư Khác QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13/06/2014 01/08/2014 Tải về
117/2016/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 21/07/2016 15/09/2016 Tải về
99/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU 01/07/2016 01/07/2016 Tải về
42/2013/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC 09/05/2013 01/07/2013 Tải về
64/2014/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiếp công dân 26/06/2014 15/08/2014 Tải về
75/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Khiếu nại 03/10/2012 20/11/2012 Tải về
76/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Tố cáo 03/10/2012 20/11/2012 Tải về

Trang