Skip to content Skip to navigation

TẬP HUẤN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG.HCM đã được KĐCL cấp CSGD năm 2016 bởi Trung tâm KĐCLGD-ĐHQG Hà Nội và được cấp giấy chứng nhận KĐCLGD năm 2017. Đến nay để chuẩn bị cho chu kỳ KĐCL cấp CSGD năm 2022 theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT. Ngày 21/02/2022 Nhà trường đã tổ chức tập huấn cho HĐTG và Ban thư ký với các nội dung:

- Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của UIT;

- Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng;

- Tự đánh giá;

- Kinh nghiệm tự đánh giá;

- Các kỹ thuật và viết báo cáo tự đánh giá.

Nội dung tập huấn được đảm trách bởi hai chuyên gia: PGS.TS Vũ Đức Lung, thành viên HĐTĐG trực tiếp tập huấn với chuỗi nội dung về bộ tiêu chuẩn MOET gồm 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí; quy trình tự đánh giá; kinh nghiệm và các kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá để đạt được kết quả tốt. Và ThS. Trịnh Thị Mỹ Hiền, Thư ký HĐTĐG,  tập trung trình bày về sự vận hành mô hình hệ thống ĐBCL bên trong và mức độ đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn.

Với những nội dung trên, Quý Thầy/Cô đã tích cực trao đổi, thảo luận và đưa ra những ý kiến có giá trị trong quá trình viết báo cáo TĐG: cách thức thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu phù hợp yêu cầu Bộ tiêu chuẩn, đối sánh yêu cầu mốc chuẩn và thực trạng của Trường, nguồn minh chứng yêu cầu và thực tế đã triển khai,…..

Trường đã ban hành Kế hoạch tự đánh giá CSGD số 01/KH-ĐHCNTT ngày 10/01/2022 và đã bắt đầu triển khai, thực hiện từ 15/01/2022.

Buổi tập huấn khép lại với sự chỉ đạo thực hiện từ CT HĐTĐG và BGH. Phòng TTPC-ĐBCL là đầu mối triển khai hoạt động tự đánh giá cấp CSGD, hướng dẫn chi tiết đến các đơn vị để cùng hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch tự đánh giá.