Skip to content Skip to navigation

SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐÁNH GIÁ AUN ONLINE CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngày 22/3/2022, Phòng TTPC-ĐBCL phối hợp cùng Khoa KTMT tổ chức buổi seminar ""Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá AUN Online năm 2021 chương trình KTMT" nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác viết BCTĐG, công tác chuẩn bị đánh giá ngoài theo hình thức online và tiếp Đoàn đánh giá AUN, để các đơn vị có sự chuẩn bị và cải tiến tốt hơn cho hoạt động đánh giá các CTĐT trong giai đoạn tới.
Buổi seminar đã diễn ra rất thuận lợi với sự tham dự của Quý thầy/cô các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, cùng chia sẻ thông tin rất bổ ích về hoạt động tự đánh giá và tiếp Đoàn đánh giá AUN chương trình KTMT.

 Một số hình ảnh buổi tập huấn: