Skip to content Skip to navigation

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG ĐH CNTT, ĐHQG-HCM

Quyết định số 36/QĐ-KĐCL, ngày 12/04/2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐH CNTT, ĐHQG-HCM (Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm: