Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV HKI, năm học 2016-2017

Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKI, 2016-2017 như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2016 đến ngày 20/01/2017

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) đại học hệ chính quy đang học tại Trường.

- Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống. Quá thời hạn trên, nếu SV nào chưa tham gia thực hiện khảo sát, Nhà trường sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

- Đề nghị SV tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá một cách trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường đánh giá và xếp loại giảng viên hằng năm.