Skip to content Skip to navigation

Dự thảo về Quy chế tiếp công dân của Trường ĐHCNTT

Phòng TT-PC-ĐBCL kính mời Quý Thầy/Cô đọc và góp ý bản dự thảo Quy chế tiếp công dân của Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ email ttpcdbcl@uit.edu.vn đến hết ngày 04/8/20116.

Trân trọng,

P.TT-PC-ĐBCL