Skip to content Skip to navigation

DỰ ÁN HỢP TÁC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (UIT-PHER)

             Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo Dục Đại Học (PHER) là sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm hiện đại hoá ba đại học hàng đầu của Việt Nam và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Chiến lược của PHER tập trung vào 4 trụ cột chính, bao gồm: Chương trình Đổi mới Quản trị, Chương trình Nâng cao chất lượng Dạy và học, Chương trình Nâng cao năng lực Nghiên cứu, và Chương trình Tăng cường kết nối Đại học-Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ trực tiếp ba đại học lớn của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Lồng ghép trong 4 chương trình này là hoạt động cải cách và vận động chính sách về giáo dục đại học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ và trao quyền giới sẽ là những chiến lược xuyên suốt và quan trọng để đảm bảo thành công và bền vững lâu dài trong các kết quả của dự án.

      Vào ngày 9/6/2022, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHCNTT- ĐHQG.HCM), PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh- Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS Vũ Đức Lung - Chủ tịch Hội đồng Trường cùng lãnh đạo các Phòng/Ban, Giảng viên và chuyên viên gặp gỡ, trao đổi  với Ban quản lý dự án PHER.

Ban quản lý dự án gặp gỡ Lãnh đạo và cán bộ quản lý         

           Qua các phiên phỏng vấn lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên Nhà trường, Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh đánh giá cao ý nghĩa của Dự án PHER, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức, đối tác, đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia uy tín phía Hoa Kỳ sẽ tích cực hỗ trợ, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm giúp ĐHCNTT đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ban quản lý dự án PHER phỏng vấn Giảng viên

Ban quản lý dự án PHER phỏng vấn Chuyên viên

             Buổi phỏng vấn kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.