Skip to content Skip to navigation

ĐÁNH GIÁ AUN ONLINE CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH NĂM 2021

Tiếp nối thành công của các chương trình đào tạo đã được đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng của AUN-QA, năm 2021 chương trình Kỹ Thuật Máy Tính, thuộc Khoa Kỹ thuật Máy tính được đánh giá chính thức theo hình thức online từ ngày 6-10/9/2021 bởi các Chuyên gia của AUN. Quá trình đánh giá đã diễn ra các phiên khai mạc, bế mạc, phiên phỏng vấn lãnh đạo Khoa & Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo, phỏng vấn các đối tượng liên quan chương trình; riêng hoạt động livestreaming cơ sở vật chất cấp Trường và Khoa tạm hoãn do tình hình giãn cách xã hội toàn thành phố vì dịch Covid19. Kết quả đánh giá sơ bộ đạt kỳ vọng.

Chi tiết, https://www.uit.edu.vn/danh-gia-aun-qa-=nganh-ky-thuat-may-tinh