Skip to content Skip to navigation

Đánh giá AUN chương trình Kỹ thuật Phần mềm năm 2020

Chương trình Kỹ thuật Phần mềm thuộc Khoa Công nghệ Phần mềm được đánh giá chính thức bởi Tổ chức AUN, thuộc Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) từ 30/11-4/12/2020 theo hình thức online. Đây là lần đầu tiên hình thức đánh giá online được Tổ chức AUN áp dụng cho các chương trình được đánh giá, do tình hình dịch Covid 19.

Sau 5 ngày làm việc liên tục của Đoàn Chuyên gia, nhờ sự hỗ trợ, hợp tác nhịp nhàng, năng nổ của Quý Thầy/cô Khoa Công nghệ Phần mềm và Thầy/cô các đơn vị liên quan khác, hoạt động đánh giá chương trình Kỹ thuật Phần mềm diễn ra thành công tốt đẹp, với kết quả sơ bộ đạt kỳ vọng.

Một số hình ảnh Chương trình đánh giá

https://www.uit.edu.vn/tong-ket-chuong-trinh-kiem-dinh-chat-luong-chuan-...