Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bảnsắp xếp giảm dần Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
42/2013/QH13 Luật Quốc Hội Luật Tiếp công dân 25/11/2013 01/07/2014 Tải về
03/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Tố cáo 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
02/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Khiếu nại 11/11/2011 01/07/2012 Tải về

Trang