Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bảnsắp xếp giảm dần Ngày BH Ngày hiệu lực
42/2013/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC 09/05/2013 01/07/2013 Tải về
186/2013/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA 17/11/2013 01/01/2014 Tải về
70/2014/QD-TTg Quyết định Chính phủ Điều lệ trường đại học 10/12/2014 30/01/2015 Tải về

Trang