Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bảnsắp xếp giảm dần Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
320/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 14/12/2016 01/02/2017 Tải về
91/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017 Tải về
97/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật phí và lệ phí 25/11/2015 01/01/2017 Tải về
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 24/01/2014 16/03/2014 Tải về
02/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Khiếu nại 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
02/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 10/03/2016 25/04/2016 Tải về
03/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Tố cáo 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
03/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM 25/02/2014 11/04/2014 Tải về
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Khác QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/03/2014 28/04/2014 Tải về
03/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
04/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
05/2013/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/01/2013 10/03/2013 Tải về
05/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN 21/03/2016 06/05/2016 Tải về
05/2016/TT-BNV Thông tư Bộ Nội Vụ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI 10/06/2016 01/08/2016 Tải về
05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
06/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI 21/03/2016 06/05/2016 Tải về
07/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 15/03/2017 01/05/2017 Tải về
08/2012/QH13 Luật Quốc Hội Luật Giáo dục đại học 18/06/2012 01/01/2013 Tải về
08/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 28/03/2016 13/05/2016 Tải về

Trang