Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hànhsắp xếp giảm dần Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
02/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Khiếu nại 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
08/2012/QH13 Luật Quốc Hội Luật Giáo dục đại học 18/06/2012 01/01/2013 Tải về
1521/QĐ-ĐQHG Quyết định ĐHQG-HCM Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về

Trang