Skip to content Skip to navigation

Văn bản nội bộ

Số văn bản Tên văn bản Ngày ký
ĐBCL.KSSVTN.08 Quy trình khảo sát SVTN Chi tiết
ĐBCL.KSSV.08 Quy trình khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV Chi tiết
ĐBCL-KSCSV&NTD.02 Quy trình khảo sát cựu SV và NTD Chi tiết
TTPCĐBCL-KSCBGVNV.01 Quy trình khảo sát CB-GV-NV Chi tiết

Trang