Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bảnsắp xếp giảm dần Ngày BH Ngày hiệu lực
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 21/06/2016 10/08/2016 Tải về
15/2014/TT-BKHCN Thông tư Khác QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13/06/2014 01/08/2014 Tải về
08/2017/TT-BKHCN Thông tư Bộ, Cơ quan ngang Bộ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017 16/08/2017 Tải về
21/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
12/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG 22/04/2016 09/06/2016 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
73/2012/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 26/09/2012 15/11/2012 Tải về
18/2017/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. 31/05/2017 15/07/2017 Tải về
09/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC 18/01/2016 05/03/2016 Tải về
41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI 16/10/2006 10/11/2006 Tải về
23/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI 13/10/2016 28/11/2016 Tải về
51/2012/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 18/12/2012 03/02/2013 Tải về
46/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 21/04/2017 21/04/2017 Tải về
05/2013/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/01/2013 10/03/2013 Tải về
18/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 21/07/2017 05/09/2017 Tải về
22/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
09/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 04/04/2017 19/05/2017 Tải về
88/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017 15/09/2017 Tải về
117/2016/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 21/07/2016 15/09/2016 Tải về

Trang