Skip to content Skip to navigation

Văn bản ĐHQG

Số văn bản Tên văn bản Ngày ký
166/QĐ-ĐHQG Quy chế văn bằng, chứng chỉ 28/03/2017 Tải về
1733/QĐ-ĐHQG Quy định về việc tiếp công dân của Đại học Quốc gia TP.HCM 30/12/2016 Tải về
867/QĐ-ĐHQG Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM 17/08/2016 Tải về
872/ĐHQG-TTPC Về việc triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIII 10/05/2016 Tải về
83/QĐ-ĐHQG Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ va Tiến sĩ 19/02/2016 Tải về
1734/QĐ-ĐHQG Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Quốc gia TP.HCM 30/12/2015 Tải về
803/QĐ-ĐHQG Về việc ban hanh Quy định thực hiện chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, đơn vị trưc thuộc 30/06/2015 Tải về
496/QĐ-ĐHQG Về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 27/05/2015 Tải về
1561/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH Về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng của ĐHQG-HCM GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 31/12/2013 Tải về