Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
02/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Khiếu nại 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
03/2011/QH13 Luật Quốc Hội Luật Tố cáo 11/11/2011 01/07/2012 Tải về
86/2011/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA 22/09/2011 15/11/2011 Tải về
16/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO 16/04/2008 17/05/2008 Tải về
33/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 20/06/2007 18/07/2007 Tải về
41/2006/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI 16/10/2006 10/11/2006 Tải về

Trang